“Radost ze života není něco, co se nám stane, ale něco, pro co se vědomě rozhodneme"

PROJEKTY

1. PROJEKT

EVVO DO RODINNÝCH A MATEŘSKÝCH CENTER NA MORAVĚ

(EVVO = Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)

V tomto projektu působím jako lektor celodopoledního komunitního EVVO kroužku - Pravidelné setkání přihlášených rodičů s dětmi pod vedením lektora

Projekt zavádí aktivity EVVO do standardní nabídky služeb rodinných a mateřských center ve třech moravských krajích. Projekt cílí na rodiče s malými dětmi, u nichž si klade za cíl posílit jejich environmentální vědomí a chování v běžném životě. Součástí projektu jsou vzdělávací aktivity a aktivity pro sdílení dobré praxe a informací mezi MC a RC. Projekt je realizován s odborným partnerem - Eko-info centrem Ostrava EICO a volně navazuje na již realizované projekty z EVVO oblasti.

Celkový cíl projektu

Hlavním cílem projektu je formování odpovědného postoje veřejnosti k životnímu prostředí se zaměřením na podpoření ekologického stylu života rodin s malými dětmi na Moravě.

Účelem projektu je zvýšit ekogramotnost rodin s dětmi tří moravských krajů, zvýšit ekologické vědomí a vnímavost cílové skupiny, nabídnout jim alternativní spotřebitelské postoje a šířit principy environmentálně příznivého životního stylu mezi rodiny s dětmi na území těchto krajů.

Chci být EKO jak na to?

Workshopy, praktické dílny, přednášky s diskusí a besedy v rámci tematických bloků + následné konzultace, včetně zajištění hlídání dětí. Akce budou zaměřeny na prožitek a praktické rady. Akce budou pro účastníky pořádány zdarma.

Témata:
  • kompostování a bioodpad
  • ekologicky šetrná domácnost (obecně, šetrné nakupování, ekoznačení)
  • ekorodič - bezpečné plenky a hračky
  • čistota a vůně z přírody
  • recyklace a předcházení vzniku odpadu
Zelené Klubko Pravidelné setkání přihlášených rodičů s dětmi pod vedením lektora/rů na celé dopoledne - v podstatě celodopolední komunitní EVVO kroužek.

Obsahem je seznámení se s koloběhem přírody a tím, jak do něj člověk může pozitivně i negativně zasáhnout svým chováním, a to zprostředkováním informací formou hry a společného zážitku. Součástí je i vytvoření malé, svépomocné, komunitní „Provázkovy“ zahrádky a společná péče o jednoduché plodiny a drobné zvířectvo. Účastníci kroužku, tak budou moci zažít v malém výsev a výsadbu, pěstování i sklizeň včetně přípravy svých drobných pokrmů či dekorací.

V rámci kroužku probíhají i výlety do přírody se hrami zaměřenými na porozumění koloběhu přírody a pravidel ekochování. Dále budou do kroužku zahrnuty společné dílny na výrobu hraček, pomůcek, kosmetiky nejen pro maminky, aj.

Zelený příměstský tábor

Aktivita cílená převážně pro předškolní děti (2 - 6 let). Tábor měl podobné obsahové zaměření jako Zelené klubko s využitím stejného zázemí (viz výše). Téma tábora : „Indiáni mají přírodu rádi“.

Více informací o projektu naleznete zde.

2. PROJEKT

ADD/ADHD: Jsme nepozorní a hyperaktivní, ale NEJSME V TOM SAMI!

Máte neklidné dítě, které neudrží pozornost? Máte podezření na hyperaktivitu?

Nebo již máte dítě s diagnostikovanou poruchou pozornosti (ADD - attention deficit disorder) či poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD - attention deficit hyperactivity disorder)?

Právě Vám jsou určeny aktivity v rámci projektu: Jsme nepozorní a hyperaktivní, ale nejsme v tom sami.

Podpůrná rodičovská skupina pro rodiče dětí s ADD / ADHD

Stabilní, pravidelně se scházející skupina rodičů, pod vedením psychoterapeutky (PhDr. Sylvie Navarové), kteří si v rámci vytvořené skupiny mohou sdělovat své zkušenosti a osvědčené postupy ve výchově neklidných či hyperaktivních dětí. Skupiny budou poskytovat chráněné prostředí pro sdílení nejistot, únavy, stresu, ale také pozitivních událostí z náročného života s obtížně vychovatelným dítětem. Významnou silou, která zde působí, je přijetí do skupiny, postupné budování vzájemné důvěry, otevřenosti a touhy pomoci.

Individuální poradenství pro rodiče s etopedem - od září 2015

Poradenství bude pořádáno na základě domluvy se speciální pedagožkou a etopedkou (Mgr. Renátou Cholevíkovou). V rámci poradenství budou rodiče společně s etopedkodu hledat řešení problematických situací, odhalovat příčiny a doporučit vhodné výchovné postupy. Cílem bude zprostředkovat rodiči pohled dítěte na danou situaci a společně se snaží zjistit, proč k danému chování dochází. „Etoped neřeší důsledky, neodsuzuje ani dítě za špatné chování ani rodiče za nevhodné výchovné metody. Hledá příčinu a dává návod na možné řešení situace. Pracuje zároveň s dítětem i s rodičem - nikdy nemluví o dítěti bez něj za zavřenými dveřmi“ (Hana Fišerová, 2011).

V rámci projektu budou mít klienti každý (počítáno na rodinu) nárok na dotované poradenství v rozsahu 5 h (v průměru 2 sezení).

Více informací o projektu naleznete zde.

Kontakt

Mgr. Renáta Cholevíková

Bernartice nad Odrou 118, Bernartice nad Odrou

icons

+420 724 445 349

r.cholevikova@seznam.cz